Vi er en lokal forening for med adresse i det sønderjyske område.
Vi samarbejder med alle som har interesse for biavl og andre bestøvere.
Vi kigger på hele naturen og bestræber os på at gavne hele vores fælles natur. Alle som har interesse i dette kan blive medlem hos os.

bier, biavl, honning, biavler