Sværmfangere

Når bier sværmer er det deres naturlige måde at formere sig på. Den gamle dronning forlader det gamle bo med ca. halvdelen af bierne, de sætter sig i en stor klynge mens spejderne søger efter et nyt bo til familien.

Hvis du har en bisværm der har sat sig kan du kontakte en biavler der så vil komme og hente sværmen.

Drejer det sig om hvepse eller lignende kan biavleren som regel være behjælpelig med at fjerne dem mod betaling.

Henvendelse til Christian Petersen
tlf: 20 92 90 12